portalKRS.pl
Web Service / API
Dostęp do wszystkich oferowanych przez nas baz możliwy jest za pośrednictwem API (Application Programming Interface).

Projektując nasze rozwiązania zadbaliśmy o ich elastyczność i możliwie łatwy dostęp do danych.

IK-API umożliwia proste i bezpieczne połączenie własnych systemów Klienta z naszymi bazami danych. Rozwiązanie takie sprawdza się zarówno podczas budowy automatycznych systemów pobierania informacji, jak i automatyzacji procesów podejmowania decyzji.

Oferujemy pełne wsparcie w tym zakresie i wieloletnie doświadczenie poparte dziesiątkami wdrożeń. Komunikacja systemu Klienta odbywa się z wykorzystaniem standardu opartego na składni XML (SOAP).

Opracowaliśmy dla Państwa szczegółową dokumentację naszego rozwiązania oraz dedykowaną do przeprowadzania testów aplikację. Szczegółowa dokumentacja techniczna i Test-IK-API dostępna jest po podpisaniu odpowiedniej umowy.OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI
100 tys. zobowiązań z ponad 30 giełd
Wyszukiwanie po NIP
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
REJESTRY GIOŚ
Rejestry Inspekcji Ochrony Środowiska
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
  • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
    ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
    03-838 WARSZAWA
    KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT