portalKRS.pl
Anti-Money Laundering
Complex Report to kompleksowa weryfikacja podmiotu w 46 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej.

Dlaczego raport wieloźródłowy:

Wiedza pozwalająca uniknąć transakcji z niewiarygodną firmą z pewnością kosztuje mniej, niż nauka poprzez własne doświadczenie i boli mniej niż własne błędy. Z drugiej strony bazowanie na ograniczonej liczbie źródeł informacji nie daje gwarancji uzyskania wiedzy na temat aktualnego zadłużenia, czy kondycji finansowej weryfikowanej firmy.
Umożliwiamy pobranie raportu on-line na temat dowolnego polskiego podmiotu, zawierającego m.in. sprawdzenie informacji o przeterminowanych zobowiązaniach: ujawnionych w biurach informacji gospodarczej BIG InfoMonitor S.A. oraz BIG ERIF S.A., a także na stronach ponad 30 giełd wierzytelności.
Bez konieczności podpisywania umów z wieloma dostawcami informacji, w jednym raporcie dostępna jest kompleksowa wiedza na temat aktualnej kondycji firmy wraz z badaniem jej całego otoczenia - automatycznie weryfikowane są także podmioty i osoby powiązane. Taka forma raportów jest powszechnie wykorzystywana w branży finansowej.


Zawartość raportu:

Wystarczy wpisać nr NIP, aby zweryfikować firmę we wszystkich źródłach dostarczanych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. oraz w bazach:

 • dlugi.info ujawnione zadłużenie w największej internetowej giełdzie długów dlugi.info,
 • BIG InfoMonitor S.A. jedno z największych biur informacji gospodarczej (BIG); dostępna informacja negatywna (zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni),
 • BIG ERIF S.A. jedno z trzech największych biur informacji gospodarczej (BIG); dostępna informacja negatywna (zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni),
 • Creditreform raport zawiera komplet sprawozdań finansowych, ocenę punktową (IZP – Indeks Zdolności Płatniczej Creditreform) oraz Limit Kredytowy,

Wygląd raportu:

Raport prezentowany jest w przejrzystej, łatwej do przeglądania formie zakładkowej. Podsumowanie raportu to szybka informacja z przeszukania poszczególnych źródeł.


W zakładkach kolejno prezentowane są wyniki z przeszukanych baz, dla których najobszerniejszy zakres informacji dostarczają dane z baz: KRS, Anty-Fraud oraz Creditreform. W zakładce Płatności prezentowane są szczegóły ujawnionych przeterminowanych zobowiązań pochodzące z biur informacji gospodarczej (BIG) oraz giełd wierzytelności. W zależności od bazy informacja obejmuje:
 • dane dłużnika
 • kwotę zobowiązania
 • datę zobowiązania
 • nazwę wierzyciela
 • tytuł zobowiązania
Każdy Complex Report posiada identyfikator (FriendlyLink) pozwalający na przesłanie e-mailem lub zapisanie w formie unikalnego linku bez konieczności drukowania, czy zapisywania do pliku.

Oferta raportów:
Raporty dostępne są po wykupieniu abonamentu.

W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt: sales@informacjakredytowa.pl

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT